• Khám phá ngôi đền tuyệt vời & fas cinating thành phố Uniotravel đội ngũ hỗ trợ một gia đình cựu chiến binh để thăm Việt Nam cho kỳ nghỉ của họ. Đại tá R được chia sẻ kinh nghiệm của mình để bạn bè đồng nghiệp của mình trên 87 APS Hội Aerial Reporter, 2013 Fall Edition.

Thư viện ảnh

Các tour liên quan