• Họ đã thực hiện một chuyến đi trở lại Hà Giang trong những ngày đầu mùa đông. Lần đầu tiên cho đất cực Bắc này, nhưng tất cả họ đều đã muốn tận dụng tối đa của nó, để một lần nữa khám phá tất cả những thứ thuộc về Hà Giang: LAM THẮNG CẢNH, thời tiết, thực vật, động vật, dân tộc.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thư viện ảnh

Các tour liên quan